Prawo gospodarcze

Świadczymy pełną gamę usług z tego zakresu, obejmującą w szczególności:

 1. z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego:
  1. uczestnictwo negocjacyjne w procedurach układowych i naprawczych,
  2. sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
  3. zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych,
  4. reprezentację klientów przed organami prowadzącymi postępowanie upadłościowe,
  5. reprezentację menedżerów upadłych spółek w procesach sądowych z wierzycielami, jak i wierzycieli uczestniczących w takich procesach.
 2. z zakresu zamówień publicznych:
  1. doradztwo prawne na rzecz zamawiających i wykonawców,
  2. przygotowywanie opinii prawnych z zakresu problematyki zamówień publicznych,
  3. nadzorowanie prawidłowego przebiegu procesów udzielania zamówień,
 3. z zakresu wszelkiego rodzaju papierów wartościowych. Papiery wartościowe na zlecenie, weksle, czeki. Nabywanie weksli w drodze indosu. Sądowe dochodzenie roszczeń z weksli. Wypełnianie weksli in blanco i sporządzanie deklaracji wekslowych,
 4. z zakresu prawa spółdzielczego:
  1. obsługa prawna organów Spółdzielni: Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej, Zarządu (przygotowywanie protokołów Zgromadzeń, uczestnictwo na Zgromadzeniach, doradztwo bieżące na Zgromadzeniach, przygotowywanie pisemnych opinii w przedmiocie zapytań i bieżących problemów),
  2. bieżące doradztwo z zakresu prawa spółdzielczego także w postaci przygotowywania opinii prawnych, informacji, analizy problemów i zagadnień, przygotowywanie pism wymagających argumentacji prawnej,
  3. przygotowywanie umów, korekta umów, negocjowanie umów;
  4. prowadzenie procesów sądowych w imieniu Spółdzielni wytaczanych przez Spółdzielnię oraz przeciwko Spółdzielni,
  5. windykacja należności Spółdzielni lub od Spółdzielni w postaci kierowania spraw do postępowania sądowego i egzekucja komornicza należności, (przygotowywanie wszelkich pism sądowych i pozasądowych związanych z czynnościami egzekucyjnymi),
  6. zaskarżanie do sądu uchwał organów Spółdzielni,
 5. z zakresu prawa przewozowego:
  1. doradztwo z zakresu prawa przewozowego, spedycji i transportu krajowego i międzynarodowego,
  2. windykacja świadczeń z tytułu zaległego frachtu lub szkód w ładunku oraz ustalenie zakresu odpowiedzialności podmiotów uczestniczących w procesie przewozu,
 

Kontakt:

Siedziba w Warszawie

Kancelaria Prawnicza
Komor i Wspólnicy sp.k.
al. Niepodległości 124/8
02-577 Warszawa
tel.: 022 497 87 87, 022 424 01 21
fax: 022 646 26 56
e-mail:

Sekretariat@kancelariaKPKW.pl

Oddział w Zambrowie

Ewa Krajewska-Gregorek
ul. Fabryczna 4
18-300 Zambrów
tel./fax: 086 276 02 22
tel. kom.: 0 604 555 821
e-mail:

kancelariazambrow@pomocprawnicza.pl

 


 

Drukuj ofertę

Copyright © 2009 Pomoc Prawnicza. Wszelkie prawa zastrzeĹźone.