Prawo cywilne

Świadczymy pełną gamę usług z tego zakresu, obejmującą w szczególności:

 

 1. negocjowanie, sporządzanie i weryfikacja umów handlowych,
 2. negocjowania i sporządzania umów nie mających charakteru umów gospodarczych,
 3. doradztwo w zakresie wyboru najbardziej optymalnej formy uregulowania określonych stosunków handlowych, z uwzględnieniem minimalizacji wszelkiego ryzyka,
 4. prowadzenie sporów, w tym zastępstwo procesowe z zakresu prawa cywilnego,
 5. sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz z zakresu prawa cywilnego,
 6. regulacja stanów prawnych nieruchomości,
 7. windykacja należności w tym:
  • przedsądowe dochodzenie niespłaconych należności,
  • postępowanie sądowe zmierzające do uzyskania tytułu wykonawczego (tytułu egzekucyjnego, takiego jak nakaz zapłaty lub wyrok, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności),
  • uczestnictwo w postępowaniu egzekucyjnym,
  • uczestnictwo w postępowaniu upadłościowym,
 8. z zakresu postępowania przeciwko zakładom ubezpieczeń w związku z odmową wypłaty odszkodowania z tytułu szkód majątkowych lub osobowych. Kancelaria celem zapewnienia obsługi na najwyższym poziomie merytorycznym przez wykwalifikowanych specjalistów w zakresie tematyki ubezpieczeń ściśle współpracuje z firmą HEXA DOCHDOZENIE ODSZKODOWAŃ Sp. z o.o.. Specjalnością firmy jest pomoc w dochodzeniu odszkodowań ugruntowana wieloletnim doświadczeniem i sukcesami w powyższym zakresie, w tym:
  • reprezentacja Klienta na etapie przesądowym w tym negocjacje oraz korespondencja z zakładami ubezpieczeń,
  • reprezentacja Klienta na etapie sądowym w tym przygotowywanie pozwów i pism procesowych na każdym etapie postępowania,
 9. z zakresu prawa rzeczowego w tym przygotowanie następujących pism:
  • wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej,
  • wniosek o stwierdzenie zasiedzenia,
  • wniosek o zniesienie współwłasności i rozliczenie nakładów poniesionych na rzecz wspólną,
  • pisma w postępowaniu wieczystoksięgowym w tym wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej lub o wykreślenie wpisu,
 10. z zakresu prawa spadkowego w tym przygotowanie następujących pism:
  • wniosek o zabezpieczenie spadku,
  • wniosek o sporządzenie spisu inwentarza,
  • oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza,
  • oświadczenie o przyjęciu spadku wprost,
  • oświadczenie o odrzuceniu spadku,
  • wniosek o wyjawienie przedmiotów spadkowych,
  • wniosek o stwierdzenie nabycia spadku,
  • wniosek o stwierdzenie nabycia spadku w skład którego wchodzi gospodarstwo rolne,
  • wniosek o zmianę lub uzupełnienie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • wniosek o dział spadku,
  • oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli o przyjęciu spadku,
  • wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu,
  • wniosek o nakazanie złożenia testamentu,
  • wniosek o ustanowienie kuratora spadku,
  • inne pisma związane z dziedziczeniem ustawowym lub testamentowym,
 11. z zakresu spraw małżeńskich w tym przygotowanie następujących pism:
  • pozew o rozwód bez orzekania o winie,
  • pozew o rozwód z winy pozwanego,
  • pozew lub wniosek o orzeczenie separacji,
  • wniosek o zniesienie separacji,
  • pozew o unieważnienie małżeństwa,
  • wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami
 

Kontakt:

Siedziba w Warszawie

Kancelaria Prawnicza
Komor i Wspólnicy sp.k.
al. Niepodległości 124/8
02-577 Warszawa
tel.: 022 497 87 87, 022 424 01 21
fax: 022 646 26 56
e-mail:

Sekretariat@kancelariaKPKW.pl

Oddział w Zambrowie

Ewa Krajewska-Gregorek
ul. Fabryczna 4
18-300 Zambrów
tel./fax: 086 276 02 22
tel. kom.: 0 604 555 821
e-mail:

kancelariazambrow@pomocprawnicza.pl

 


 

Drukuj ofertę

Copyright © 2009 Pomoc Prawnicza. Wszelkie prawa zastrzeĹźone.