16 kwietnia 2010

 

Wykonawcy i podwykonawcy robót budowlanych lepiej chronieni

Wykluczona zostaje możliwość wyłączenia albo ograniczenia w drodze czynności prawnej prawa wykonawcy do żądania od inwestora gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Bezskutecznym staje się również odstąpienie inwestora od umowy spowodowanym żądaniem wykonawcy przedstawienia gwarancji zapłaty.

Z dniem 16 kwietnia 2010 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 40, poz. 222), która m.in. wprowadza nowe przepisy dotyczące umowy o roboty budowlane. Nowe regulacje mają na celu zapewnienie lepszej ochrony małym i średnim przedsiębiorcom wykonującym roboty budowlane na zlecenie inwestorów.

Prawodawca zamierza tym samym zapobiegać nowym procesom sądowym o zwrot należnej zapłaty za wykonaną pracę oraz o zwrot nakładów finansowych na materiały wykorzystane w trakcie jej wykonywania.

Warto podkreślić, że znaczna część przepisów ma charakter bezwzględnie obowiązujący.

Ustawa zmieniająca stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2006 r., K 47/04 (Dz. U. Nr 220, poz. 1613), w którym Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z art. 2 Konstytucji RP przepisów art. 4 ust. 4 i 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U. Nr 180, poz. 1758 ze zm.).

Zgodnie z art. 3 nowelizacji, ustawa o gwarancji zapłaty za roboty budowlane ma utracić moc z dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej.

Wojciech Kowalski

Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP

 

 

 

Kontakt:

Siedziba w Warszawie

Kancelaria Prawnicza
Komor i Wspólnicy sp.k.
al. Niepodległości 124/8
02-577 Warszawa
tel.: 022 497 87 87, 022 424 01 21
fax: 022 646 26 56
e-mail:

Sekretariat@kancelariaKPKW.pl

Oddział w Zambrowie

Ewa Krajewska-Gregorek
ul. Fabryczna 4
18-300 Zambrów
tel./fax: 086 276 02 22
tel. kom.: 0 604 555 821
e-mail:

kancelariazambrow@pomocprawnicza.pl

 


 

Drukuj ofertę

Copyright © 2009 Pomoc Prawnicza. Wszelkie prawa zastrzeĹźone.